Projekt na mieru

Projekt na mieru

01

Flexibilita ako aj rýchla odozva pri riešení dispozičných zmien, konštrukčných detailov a atypických prvkov k maximálnej spokojnosti zákazníka sú našou prioritou.

Búracie práce

Vybúranie priečok (pórobetón, tehla)
6.50
0
Vybúranie priečok (železobetón)
15.00
0
Vybúranie zárubní
13.00
0
Demontáž umakart. jadra a rozvodov kúpeľne
145.00
0
Odsekanie – vybúranie obkladov, dlažby
5.50
0
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 100 mm
40.00
0
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 150 mm
50.00
0
Drážkovanie (pórobetón, tehla)
4.50
0
Drážkovanie (železobetón)
9.00
0
Odstránenie podláh (parkety, PVC)
2.00
0
Vybúranie vstavanej skrine
17.00
0
Sáčkovanie sute
8.00
0

Výkopové práce

Ručný výkop (tr. zeminy 1,2)
6.50
0
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm
20.00
0
Výkop základová pätka stroj š. od 800 mm
30.00
0
Dočistenie základového pásu ručne do hl.1m
12.00
0
Dočistenie základovej pätky ručne do hl.1m
17.00
0
Násypy zo štrkpieskov + hutnenie
12.50
0
Vŕtanie jamy ručne do pr. 250 mm, tr. I,II
4.30
0
Vŕtanie jamy ručne do pr. 350 mm, tr. I,II
5.50
0

Murárske práce

Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 40
31.00
0
Betonáže základových múrov, pätiek, pásov
24.00
0
Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť)
0.45
0
Debnenie základov, vencov, prekladov
15.00
0
Rozoberanie debnení tradičných
3.00
0
Betonáže vencov, železobetónových dosiek
29.00
0
Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého
39.00
0
Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého
5.00
0
Hydroizolácia natavením pásov asfaltových
4.50
0
Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm
33.00
0
Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm
31.00
0
Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm
8.00
0
Väzba priečok muriva
3.90
0
Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie)
6.00
0
Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg)
9.00
0
Osadenie keramických prekladov
4.00
0
Osadenie oceľových zárubní
24.00
0
Montáž komínov z komplet sysémov
29.00
0

Maliarske práce

Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru
1.25
0
Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100%
2.50
0
Penetrácia stien, stropov a podlahy interiéru
0.69
0
Prednástrek – cementový špric
2.90
0
Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne)
5.90
0
Stierkovanie stien, stropov
4.90
0
Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie)
3.50
0
Interiérová tenkovrstvová omietka
3.50
0
Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný)
1.45
0
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter)
0.55
0
Tapetovanie stien
7.90
0
Lepenie polystyrenových lýšt a rýms s tmelením
3.90
0

Natieračské práce

Olejový náter sokla + 1 x latexový základ
3.90
0
Syntetický náter/nástrek kovových konštrukcií
4.55
0
Náter zárubní
7.90
0
Náter/nástrek radiátorov
6.90
0
Náter stupačiek, rúr
0.90
0
Náter/nástrek klampiarských výrobkov a konštr.
2.95
0
Olejový náter stolárskych výrobkov
7.90
0
Odstránenie starého náteru
4.30
0

Obkladačské práce

Pokládka obkladov a dlažby do 40×40 cm
13.00
0
Pokládka obkladov do 15×15 a dlažby do 20×20 cm
17.00
0
Uloženie dlažby kosoúhlo (príplatok k položeniu)
3.00
0
Pokládka veľkoformátovej dlažby a mozik. pásov
20.00
0
Pokládka dlažby schodísk – priamočiarých
17.00
0
Montáž listel, bombát, dekorov
1.30
0
Montáž soklíkov z dlažby, obkladu
3.00
0
Montáž rohových – plastových líšt
2.50
0
Pokládka obkladov prírodý/umelý kameň
20.00
0
Vykruženie otvorov
4.00
0
Položenie – vyliatie nivelačnej stierky, nivelácia
3.50
0

Vodoinštalačné práce

Osadenie umývadla, osadenie WC (kombi)
20.00
0
Montáž WC konštrukcie + osadenie WC + SDK
65.00
0
Osadenie vodovodnej batérie
10.00
0
Osadenie a podmurovanie vane
58.00
0
Montáž nových rozvodov voda/odpad
19.00
0

Sadrokartonárske práce

Montáž predsadených SDK stien
16.00
0
Lepenie SDK stien na podklad (rovný)
9.50
0
Stropný SDK podhľad zavesený (jednoduchý)
14.50
0
Pomocná konštrukcia zavesených SDK podhľadov
3.00
0
Stropný SDK podhľad v podkroví
15.50
0
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený
8.00
0
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií
11.40
0
Príplatok za každý ďalší plášť zo SDK dosky
4.90
0
Príplatok-vloženie izolácie do priečky a predsteny
3.20
0
Príplatok-vloženie izolácie krovu (za 1 vrstvu)
3.80
0
Osadenie fólie (parozábrany)
1.30
0
Osadenie SDK zárubne
28.00
0
Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla
4.00
0
Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov
26.00
0
Pri konštrukcii nad 2,65 m výšky-pracovné lešenie
4.00
0
Presun hmôt v mieste stavby
76.00
0

Stolárské práce

Montáž plávajúcej podlahy
4.00
0
Montáž soklových líšt
2.00
0
Montáž prechodových líšt
4.00
0
Montáž obložkovej zárubne
35.00
0
Montáž prahu
7.00
0
Montáž pastových okien, dverí
6.00
0
Montáž parapetov
5.50
0

Zateplenie fasád

Zateplenie fasády domu EPS-F (komplet)
12.00
0
Zateplenie fasády domu MW Nobasil (komplet)
14.00
0
Penetrácia pôvodného zvetralého podkladu
1.30
0
Osadenie okennej APU lišty, tmelenie spojov
0.90
0
Príplatok za vyrovnanie fasády – rôzne hrúbky TI
2.00
0
Príplatok za výstupky okolo okien – šambrány
3.50
0
Montáž prevetrávacej mriežky
7.00
0
Demontáž + montáž exter. parapetných dosiek
6.00
0
Samotné zateplenie EPS-F
5.00
0
Samotné zateplenie MW – nobasil
7.00
0
Samotné sieťkovanie
3.50
0
Samotná penetrácia + fasádna omietka
3.50
0
Bleskozvod – úpravy, montáž, vloženie pod TI
6.90
0
Montáž, demontáž, kotvenie lešenia
2.60
0
Prenájom lešenia
0.25
0
Presun lešenia
0.70
0

Strojové omietky

Vápennocementové omietky (iba práca)
4.50
0
Vápennocementové omietky (práca+materiál)
7.90
0
Sádrové, gletové omietky (práca + materiál)
8.90
0
Vápennocementové omietky vonkajšie
9.60
0

Strojové potery

Cementové (klasické) potery
9.90
0
Anhydritové samonivelizačné liate potery
14.90
0

Šikmé strechy - tesárske, pokrývačské práce *

Montáž krovu strechy (pultovej, sedlovej)
6.20
0
Montáž krovu strechy (valbovej, stanovej)
7.00
0
Foliovanie krovu s kontralatovaním
1.50
0
Montáž latovania pod strešnú krytinu (škridlu)
1.50
0
Montáž škridly s vyvozením na strechu
3.50
0
Rezanie škridly v nároží, úžľabí
3.50
0
Debnenie krovu doskami (plný záklop)
3.30
0
Montáž tatranského profilu pod krytiny
5.00
0
Impregnácia dreva proti škodcom
30.00
0
Montáž strešného okna
60.00
0
Montáž žľabov, zvodov
7.00
0
Demontaž starej krytiny aj s latovaním do sute
2.50
0
Montáž olemovania komína
55.00
0

Ploché strechy - fatrafol *

Krytina PVC bez zateplenia (variant A)
19.00
0
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 50 mm
24.00
0
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 100 mm
29.00
0
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 50 mm
27.00
0
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 100 mm
32.00
0

Ploché strechy - asfaltové pásy *

Asfaltové pásy s posypom (1 vrstva)
8.70
0
Asfaltové pásy bez posypu (1 vrstva)
7.70
0
Asfaltový náter striech (1 vrstva)
1.90
0

Pokládka zámkovej dlažby

Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 30 cm
3.00
0
Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 50 cm
4.00
0
Pokládka zámkovej dlažby hr. 4 – 6 cm
8.00
0
Pokládka zámkovej dlažby hr. 8 – 10 cm
9.00
0
Osadenie parkových obrubníkov
4.00
0
Osadenie cestných obrubníkov
7.00
0
Osadenie dlažby do betónu (namiesto obrubníka)
8.00
0
Príplatok za pokládku dlažby (kocky) do 10×10 cm
6.00
0
Dorezanie dlažby hr. 4 – 6 cm
4.00
0
Dorezanie dlažby hr. 8 – 10 cm
8.00
0
Pokládka palisád výšky do 50 cm
2.00
0
Pokládka palisád výšky nad 50 cm
4.00
0
Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónu
8.00
0
Uloženie prídlažby
5.00
0
Rozoberanie zámkovej dlažby
3.00
0

Bariérové betónové oplotenia *

Montáž betón. oplotenia do výšky 1800 mm
27.00
0
Montáž betón. oplotenia do výšky 2100 mm
28.00
0
Montáž betón. oplotenia do výšky 2400 mm
29.00
0
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 12, 15
16.00
0
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 20, 25
19.00
0
Hĺbenie jamy
4.30
0
Betonáž + betón
6.90
0
Osadenie stĺpiku do 2400 mm
1.80
0
Osadenie stĺpiku do 2700 mm
2.30
0
Osadenie stĺpiku do 3800 mm
4.30
0
Osadenie vzpery do 2700 mm
2.10
0
Osadenie vzpery nad 2700 mm
2.80
0
Osadenie bránky
30.00
0
Osadenie brány
72.00
0
Upevňovací bavolet
1.80
0
Napnutie napínacieho drôtu
0.10
0
Napnutie ostnatého drôtu
0.15
0
Montáž plotového rámu
8.30
0
Montáž plotového rámu atyp
9.10
0
Montáž plotového panelu
6.90
0
Osadenie podhrabovej dosky
7.20
0
Zavesenie pletiva do 1400 mm
2.10
0
Zavesenie pletiva do 1800 mm
2.50
0
Zavesenie pletiva do 3000 mm
3.10
0
Zavesenie pletiva nad 3000 mm
5.00
0
Previazanie rohu
1.10
0
Príplatok za zavesenie pletiva do svahu
15.00
0
Demontáž starého oplotenia
1.20
0

Stropné debnenie

Debnenie stropu (liateho) systém Doka
10.00
0
Oddebnenie stropu Doka
6.00
0
Armovanie (viazanie) výstuže
0.90
0
Montáž keramického stropu
19.00
0
Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu
5.00
0
Oddebnenie podpornej konštrukcie stropu
3.00
0
Prenájom debnenia Doka od
0.25
0

Poradíme vám?

Kontaktujte nás, radi pomôžeme.

Užitočné informácie

Patrik Pytel

Konateľ spoločnosti

PPS design s.r.o.
Zborov na Bystricou 249
023 03 Zborov nad Bystricou

Sídlo

50889371

IČO

2120519676

DIČ

SK2120519676

IČ DPH

+421 908 910 502

Telefón

info@ppsdesign.sk

E-mail