Búracie práce

Vybúranie priečok (pórobetón, tehla)
6.50
0
Vybúranie priečok (železobetón)
15.00
0
Vybúranie zárubní
13.00
0
Demontáž umakart. jadra a rozvodov kúpeľne
145.00
0
Odsekanie – vybúranie obkladov, dlažby
5.50
0
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 100 mm
40.00
0
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 150 mm
50.00
0
Drážkovanie (pórobetón, tehla)
4.50
0
Drážkovanie (železobetón)
9.00
0
Odstránenie podláh (parkety, PVC)
2.00
0
Vybúranie vstavanej skrine
17.00
0
Sáčkovanie sute
8.00
0

Výkopové práce

Ručný výkop (tr. zeminy 1,2)
6.50
0
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm
20.00
0
Výkop základová pätka stroj š. od 800 mm
30.00
0
Dočistenie základového pásu ručne do hl.1m
12.00
0
Dočistenie základovej pätky ručne do hl.1m
17.00
0
Násypy zo štrkpieskov + hutnenie
12.50
0
Vŕtanie jamy ručne do pr. 250 mm, tr. I,II
4.30
0
Vŕtanie jamy ručne do pr. 350 mm, tr. I,II
5.50
0

Murárske práce

Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 40
31.00
0
Betonáže základových múrov, pätiek, pásov
24.00
0
Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť)
0.45
0
Debnenie základov, vencov, prekladov
15.00
0
Rozoberanie debnení tradičných
3.00
0
Betonáže vencov, železobetónových dosiek
29.00
0
Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého
39.00
0
Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého
5.00
0
Hydroizolácia natavením pásov asfaltových
4.50
0
Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm
33.00
0
Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm
31.00
0
Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm
8.00
0
Väzba priečok muriva
3.90
0
Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie)
6.00
0
Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg)
9.00
0
Osadenie keramických prekladov
4.00
0
Osadenie oceľových zárubní
24.00
0
Montáž komínov z komplet sysémov
29.00
0

Maliarske práce

Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru
1.25
0
Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100%
2.50
0
Penetrácia stien, stropov a podlahy interiéru
0.69
0
Prednástrek – cementový špric
2.90
0
Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne)
5.90
0
Stierkovanie stien, stropov
4.90
0
Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie)
3.50
0
Interiérová tenkovrstvová omietka
3.50
0
Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný)
1.45
0
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter)
0.55
0
Tapetovanie stien
7.90
0
Lepenie polystyrenových lýšt a rýms s tmelením
3.90
0

Natieračské práce

Olejový náter sokla + 1 x latexový základ
3.90
0
Syntetický náter/nástrek kovových konštrukcií
4.55
0
Náter zárubní
7.90
0
Náter/nástrek radiátorov
6.90
0
Náter stupačiek, rúr
0.90
0
Náter/nástrek klampiarských výrobkov a konštr.
2.95
0
Olejový náter stolárskych výrobkov
7.90
0
Odstránenie starého náteru
4.30
0

Obkladačské práce

Pokládka obkladov a dlažby do 40×40 cm
13.00
0
Pokládka obkladov do 15×15 a dlažby do 20×20 cm
17.00
0
Uloženie dlažby kosoúhlo (príplatok k položeniu)
3.00
0
Pokládka veľkoformátovej dlažby a mozik. pásov
20.00
0
Pokládka dlažby schodísk – priamočiarých
17.00
0
Montáž listel, bombát, dekorov
1.30
0
Montáž soklíkov z dlažby, obkladu
3.00
0
Montáž rohových – plastových líšt
2.50
0
Pokládka obkladov prírodý/umelý kameň
20.00
0
Vykruženie otvorov
4.00
0
Položenie – vyliatie nivelačnej stierky, nivelácia
3.50
0

Vodoinštalačné práce

Osadenie umývadla, osadenie WC (kombi)
20.00
0
Montáž WC konštrukcie + osadenie WC + SDK
65.00
0
Osadenie vodovodnej batérie
10.00
0
Osadenie a podmurovanie vane
58.00
0
Montáž nových rozvodov voda/odpad
19.00
0

Sadrokartonárske práce

Montáž predsadených SDK stien
16.00
0
Lepenie SDK stien na podklad (rovný)
9.50
0
Stropný SDK podhľad zavesený (jednoduchý)
14.50
0
Pomocná konštrukcia zavesených SDK podhľadov
3.00
0
Stropný SDK podhľad v podkroví
15.50
0
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený
8.00
0
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií
11.40
0
Príplatok za každý ďalší plášť zo SDK dosky
4.90
0
Príplatok-vloženie izolácie do priečky a predsteny
3.20
0
Príplatok-vloženie izolácie krovu (za 1 vrstvu)
3.80
0
Osadenie fólie (parozábrany)
1.30
0
Osadenie SDK zárubne
28.00
0
Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla
4.00
0
Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov
26.00
0
Pri konštrukcii nad 2,65 m výšky-pracovné lešenie
4.00
0
Presun hmôt v mieste stavby
76.00
0

Stolárské práce

Montáž plávajúcej podlahy
4.00
0
Montáž soklových líšt
2.00
0
Montáž prechodových líšt
4.00
0
Montáž obložkovej zárubne
35.00
0
Montáž prahu
7.00
0
Montáž pastových okien, dverí
6.00
0
Montáž parapetov
5.50
0

Zateplenie fasád

Zateplenie fasády domu EPS-F (komplet)
12.00
0
Zateplenie fasády domu MW Nobasil (komplet)
14.00
0
Penetrácia pôvodného zvetralého podkladu
1.30
0
Osadenie okennej APU lišty, tmelenie spojov
0.90
0
Príplatok za vyrovnanie fasády – rôzne hrúbky TI
2.00
0
Príplatok za výstupky okolo okien – šambrány
3.50
0
Montáž prevetrávacej mriežky
7.00
0
Demontáž + montáž exter. parapetných dosiek
6.00
0
Samotné zateplenie EPS-F
5.00
0
Samotné zateplenie MW – nobasil
7.00
0
Samotné sieťkovanie
3.50
0
Samotná penetrácia + fasádna omietka
3.50
0
Bleskozvod – úpravy, montáž, vloženie pod TI
6.90
0
Montáž, demontáž, kotvenie lešenia
2.60
0
Prenájom lešenia
0.25
0
Presun lešenia
0.70
0

Strojové omietky

Vápennocementové omietky (iba práca)
4.50
0
Vápennocementové omietky (práca+materiál)
7.90
0
Sádrové, gletové omietky (práca + materiál)
8.90
0
Vápennocementové omietky vonkajšie
9.60
0

Strojové potery

Cementové (klasické) potery
9.90
0
Anhydritové samonivelizačné liate potery
14.90
0

Šikmé strechy - tesárske, pokrývačské práce *

Montáž krovu strechy (pultovej, sedlovej)
6.20
0
Montáž krovu strechy (valbovej, stanovej)
7.00
0
Foliovanie krovu s kontralatovaním
1.50
0
Montáž latovania pod strešnú krytinu (škridlu)
1.50
0
Montáž škridly s vyvozením na strechu
3.50
0
Rezanie škridly v nároží, úžľabí
3.50
0
Debnenie krovu doskami (plný záklop)
3.30
0
Montáž tatranského profilu pod krytiny
5.00
0
Impregnácia dreva proti škodcom
30.00
0
Montáž strešného okna
60.00
0
Montáž žľabov, zvodov
7.00
0
Demontaž starej krytiny aj s latovaním do sute
2.50
0
Montáž olemovania komína
55.00
0

Ploché strechy - fatrafol *

Krytina PVC bez zateplenia (variant A)
19.00
0
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 50 mm
24.00
0
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 100 mm
29.00
0
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 50 mm
27.00
0
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 100 mm
32.00
0

Ploché strechy - asfaltové pásy *

Asfaltové pásy s posypom (1 vrstva)
8.70
0
Asfaltové pásy bez posypu (1 vrstva)
7.70
0
Asfaltový náter striech (1 vrstva)
1.90
0

Bariérové betónové oplotenia *

Montáž betón. oplotenia do výšky 1800 mm
27.00
0
Montáž betón. oplotenia do výšky 2100 mm
28.00
0
Montáž betón. oplotenia do výšky 2400 mm
29.00
0
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 12, 15
16.00
0
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 20, 25
19.00
0

Stropné debnenie

Debnenie stropu (liateho) systém Doka
10.00
0
Oddebnenie stropu Doka
6.00
0
Armovanie (viazanie) výstuže
0.90
0
Montáž keramického stropu
19.00
0
Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu
5.00
0
Oddebnenie podpornej konštrukcie stropu
3.00
0
Prenájom debnenia Doka od
0.25
0